Menadžer projekta

Ognjen Topalović


 

 

Ognjen Topalović je mladi ekonomista iz Beograda.  Studirao je na Fakultetu za Ekonomiju Finansije i Administraciju (FEFA) na smeru ekonomija, a trenutno završava  Master studije na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji (BBA). Nakon nekoliko godina rada u multinacionalnim kompanijama  kao ekonomista, odlučuje da se više posveti radu u sektoru NGO sa ciljem da pomogne u realizaciji projekata koji su vezani za pomoć deci. Takođe, više se posvećuje svom dugogodišnjem hobiju – muzici. Stoga se MAP kao deo globalne mreže El Sistema nametnuo kao logičan i pravi izbor.

 

”Smatram da kao deo tima MAP Srbija mogu da doprinesem boljoj integraciji dece iz socijalno ugroženih kategorija društva  i da sa svojim znanjem unapredim i sprovedem  poslovni model same organizacije na najbolji mogući način. Ljubav prema muzici je dodatni motiv za mene, jer kroz ovakav vid rada sa decom i pružanjem pomoći mogu da spojim sve što volim radim u jednu celinu koja za rezultat ima veliku satisfakciju ”.