Konsultant za razvoj programa

Tijana Kolundžija


 

Tijana Kolundžija je 2016. godine završila master studije iz javnih politika i javne uprave na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke (LSE) u Engleskoj i, kao stipendista Vlade Italije, master iz lokalnog razvoja i međunarodne saradnje na Univerzitetu u Firenci u Italiji 2010. Od 2010. godine Tijana radi kao konsultant na programima razvojne saradnje Ambasade Italije, prvenstveno na onima koji se tiču razvoja privatnog sektora i evropskih integracija. Tijana se 2014. godine pridružuje Music Art Project-u, gde se bavi strateškim planiranjem, jačanjem kapaciteta organizacije, pisanjem i vođenjem projekata. Njena ekspertiza u ovim oblastima je od velikog značaja za MAP.

Tijana je veoma fokusirana na uspešnu realizaciju projekata i širenje mreže ustanova koje sprovode program. Ipak, najveće zadovoljstvo za Tijanu predstavlja saznanje da se kroz program El Sistema deci i mladima iz svih socijalnih kategorija pružaju jednake mogućnosti da razviju svoj potencijal i kapacitete, izrastu u kreativne i kritičke građane i na taj način postanu pokretači društvenog razvoja.

 

“Doprinos programu El Sistema za mene je veoma uzbudljiv i izazovan jer kroz njega imam mogućnost da povežem rad u okviru više oblasti mog interesovanja, kao sto su jednakost, socijalna politika, i kreiranje inkluzivnih politika. Rad u Music Art Project-u smatram izuzetno vrednim iskustvom kako na profesionalnom, tako i na ličnom, planu jer mi izuzetno zadovoljstvo i dodatnu motivaciju pruža mogućnost da pratim odrastanje velikog broja naše dece u samosvesne i proaktivne mlade ljude.”