Željka Topalović


 

 

Željka Topalović je stekla raznovrsno i široko iskustvo koje obuhvata različita polja, od podučavanja, bankarstva i rada u privatnom sektoru, do rada u nevladinim organizacijama i Ujedinjenim nacijama  preko 20 godina.  Pored Master diplome iz engleskog i nemačkog jezika i književnosti, Željka je visoko stručna na polju međunarodnog finansijskog menadžmenta, na kojem je angažovana već dugi niz godina. Pored toga, ona je i ekspert za projektni razvoj i upravljanje projektnim ciklusom. Prihvatajući izazove i stvarajući od njih prilike, Željka promoviše inovacije u UNDP i stvara četiri uspešna projekta. Kao aktivni volonter u okviru zajednice podržava i „Vozače velikog srca“, koji omogućavaju deci sa invaliditetom i njihovim porodicama da odu na besplatno lečenje. Zahvaljujući ovom civilnom društvu, četristo porodica dece sa invaliditetom dobilo je besplatan prevoz i smeštaj u lečilištima širom bivše Jugoslavije.  Njeno srce oduvek je obitavalo među decom i mladima kojima je potrebna pomoć, a sada volontira u okviru Upravnog odbora MAP-a, investirajući svoje vredno praktično  iskustvo projektnog razvoja u širenje programa El Sistema u Srbiji. Veruje da MAP El Sistema doprinosi pravim vrednostima socijalne inkluzije i „ne ostavlja nikog za sobom“.

 

„Čvrsto verujem u Muziku za sve, jer muzika menja živote ljudi na bolje. Zbog toga sam strastveni podržavalac MAP El Sistema i njihovog truda da se unese izuzetan kvalitet u živote dece, koja teže ličnom rastu na putu ka ispunjenom životu kroz iskustvo koje pruža El Sistema.“